ریاضی پایه ششم ابتدایی::: مبحث الگوها قسمت اول

ریاضی پایه ششم ابتدایی::: مبحث الگوها قسمت اول

ریاضی پایه ششم ابتدایی::: راه حل ساده برای حل کردن مسائل الگوی عددی و هندسی از گروه تدریس آنلاین
ریاضی پایه ششم ابتدایی::: مبحث الگوها قسمت دوم

ریاضی پایه ششم ابتدایی::: مبحث الگوها قسمت دوم

ریاضی پایه ششم ابتدایی::: راه حل ساده برای حل کردن مسائل الگوی عددی و هندسی از گروه تدریس آنلاین
ریاضی پایه ششم ابتدایی::: مبحث مضرب :: مضرب اعداد به زبان ساده

ریاضی پایه ششم ابتدایی::: مبحث مضرب :: مضرب اعداد به زبان ساده

ریاضی پایه ششم ابتدایی::: توضیح مضرب اعداد به زبان ساده از گروه تدریس آنلاین
جلسه چهارم قرآن پایه ششم ابتدایی::: سوره فتح

جلسه چهارم قرآن پایه ششم ابتدایی::: سوره فتح

تدریس جلسه چهارم قرآن پایه ششم ابتدایی::: سوره فتح از گروه تدریس آنلاین
درس سوم فارسی ششم ابتدایی ::: هُدهُد

درس سوم فارسی ششم ابتدایی ::: هُدهُد

تدریس درس سوم فارسی ششم ابتدایی ::: هُدهُد از گروه تدریس آنلاین...
درس دوم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی:: بهترین راهنمایان

درس دوم هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی:: بهترین راهنمایان

تدریس درس دوم هدیه های پایه ششم ابتدایی:: بهترین راهنمایاناز گروه تدریس آنلاین
درس دوم علوم پایه ششم ابتدایی :: سرگذشت دفتر من قسمت دوم

درس دوم علوم پایه ششم ابتدایی :: سرگذشت دفتر من قسمت دوم

تدریس درس دوم علوم پایه ششم ابتدایی :: سرگذشت دفتر من قسمت دوم از گروه تدریس آنلاین
یادگیری زبان انگلیسی با مدرس مهدیس بالیدی در سامانه آموزش زبان تیکا

یادگیری زبان انگلیسی با مدرس مهدیس بالیدی در سامانه آموزش زبان تیکا

لیسانس مترجمی زبان با سابقه تدریس آنلاین و حضوری در موسسات کودکان برتر و کیش فراگیری چهار مهارت زبان و به ویژه تلفظ صحیح مبنای کلاس های من است.
تدریس هندیسه 3 رشته ریاضی-فصل اول ماریس -درس اول- بخش سوم

تدریس هندیسه 3 رشته ریاضی-فصل اول ماریس -درس اول- بخش سوم

تدریس هندیسه 3 رشته ریاضی-فصل اول ماریس -درس اول- بخش سوم
تدریس آنلاین ریاضی پیشرفته جلسه دوم

تدریس آنلاین ریاضی پیشرفته جلسه دوم

تدریس آنلاین ریاضی پیشرفته جلسه دوم
درس اول مطالعات اجتماعی پایه ششم

درس اول مطالعات اجتماعی پایه ششم

درس اول مطالعات اجتماعی پایه ششم
درس اول هدیه های آسمان ششم ابتدایی

درس اول هدیه های آسمان ششم ابتدایی

درس اول هدیه های آسمان ششم ابتدایی
جلسه اول قرآن کلاس ششم ابتدایی

جلسه اول قرآن کلاس ششم ابتدایی

جلسه اول قرآن کلاس ششم ابتدایی گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
مرور ریاضی پنجم قسمت نهم مجموع زوایای داخلی

مرور ریاضی پنجم قسمت نهم مجموع زوایای داخلی

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت نهم مجموع زوایای داخلی گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
مرور ریاضی پنجم قسمت دهم مساحت ها

مرور ریاضی پنجم قسمت دهم مساحت ها

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت دهم مساحت ها گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
مرور ریاضی پنجم قسمت یازدهم اعداد اعشاری

مرور ریاضی پنجم قسمت یازدهم اعداد اعشاری

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت یازدهم اعداد اعشاری گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
مرور ریاضی پنجم قسمت دوازدهم اعداد اعشاری۲

مرور ریاضی پنجم قسمت دوازدهم اعداد اعشاری۲

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت دوازدهم اعداد اعشاری۲ گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
مرور ریاضی پنجم قسمت ششم نسبت و تناسب

مرور ریاضی پنجم قسمت ششم نسبت و تناسب

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت ششم نسبت و تناسب گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
مرور ریاضی پنجم قسمت هفتم درصد

مرور ریاضی پنجم قسمت هفتم درصد

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت هفتم درصد گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
مرور ریاضی پنجم قسمت دوم مقایسه اعداد

مرور ریاضی پنجم قسمت دوم مقایسه اعداد

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت دوم مقایسه اعدادگروه تدریس آنلاینآیدی اینستاگرام و تلگرام:tadris_onliine@tadris_onliine@tadris_onliine@
مرور ریاضی پنجم- قسمت دوم اعداد مرکب و ساعت ها

مرور ریاضی پنجم- قسمت دوم اعداد مرکب و ساعت ها

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت اول عدد نویسی گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
تدریس آنلاین فارسی پنجم؛ لیلا عسگری آموزگار فارسی تخصصی و مطالعات 1400/07/21

تدریس آنلاین فارسی پنجم؛ لیلا عسگری آموزگار فارسی تخصصی و مطالعات 1400/07/21

تدریس آنلاین فارسی پنجم؛ لیلا عسگری آموزگار فارسی تخصصی و مطالعات 1400/07/21 دبستان دخترانه ی غیردولتی صدف
مرور ریاضی پنجم - قسمت اول

مرور ریاضی پنجم - قسمت اول

مرور ریاضی پنجم برای ورود به کلاس ششم. قسمت اول عدد نویسی گروه تدریس آنلاین آیدی اینستاگرام و تلگرام: tadris_onliine@ tadris_onliine@ tadris_onliine@
تدریس نگارش میم ابتدایی

تدریس نگارش میم ابتدایی

تدریس آنلاین میم نستعلیق برای هنرجوی کلاس انجمن خوشنویسان قم - احسان پورنعمان
مهدی تقی دوست نوازنده و مدرس گیتار فلامنکو و پاپ

مهدی تقی دوست نوازنده و مدرس گیتار فلامنکو و پاپ

تدریس آنلاین و آفلاین گیتار فلامنکو و پاپ @mehdi_taghidost:آدرس پیج اینیستاگرام مهدی تقی دوست نوازنده و مدرس گیتار فلامنکو و پاپ
متمم یک مجموعه / ریاضی دهم / فصل اول / دکتر داود عبداللهی

متمم یک مجموعه / ریاضی دهم / فصل اول / دکتر داود عبداللهی

متمم یک مجموعه / ریاضی دهم / فصل اول / دکتر داود عبداللهی
شعر ستایش ( پایه ششم ابتدایی )

شعر ستایش ( پایه ششم ابتدایی )

آموزش پایه ششم ابتدایی --------- تدریس فارسی کلاس ششم --------- تدریس آنلاین
کلاس تدریس آنلاین درس ریاضی مبحث تابع بخش قدرمطلق

کلاس تدریس آنلاین درس ریاضی مبحث تابع بخش قدرمطلق

کلاس تدریس آنلاین درس ریاضی مبحث تابع بخش قدرمطلق
آموزش زیست شناسی یازدهم _ فصل  1 _ گفتار اول - جلسه اول - آقامحمّدی

آموزش زیست شناسی یازدهم _ فصل 1 _ گفتار اول - جلسه اول - آقامحمّدی

آموزش زیست شناسی یازدهم _ فصل 1 _ گفتار اول - جلسه اول - آقامحمّدی
آموزش زیست شناسی یازدهم _ فصل  1 _ گفتار اول - جلسه دوم - آقامحمّدی

آموزش زیست شناسی یازدهم _ فصل 1 _ گفتار اول - جلسه دوم - آقامحمّدی

آموزش زیست شناسی یازدهم _ فصل 1 _ گفتار اول - جلسه دوم - آقامحمّدی
کلاس آنلاین ریاضی_ امیرکوهستانی_هر جا باشی کلاس اونجاست_کلاس آنلاین یوس_یوس..آزم

کلاس آنلاین ریاضی_ امیرکوهستانی_هر جا باشی کلاس اونجاست_کلاس آنلاین یوس_یوس..آزم

کلاس آنلاین ریاضی_ امیرکوهستانی_هر جا باشی کلاس اونجاست_کلاس آنلاین یوس_یوس..آزم
AsanZabanAmooz  معرفی

AsanZabanAmooz معرفی

AsanZabanAmooz آکادمی تخصصی تدریس آنلاین ترکس استانبولی استاد عیسی شیبانی معرفی دوره تدریس آنلاین ترکی استانبولی
سورس اف ال استدیو برای یادگیری آهنگسازی. رایگان!!

سورس اف ال استدیو برای یادگیری آهنگسازی. رایگان!!

سورس اف ال استدیو برای یادگیری آهنگسازی. رایگان!!
قلم نوری و تبلت گرافیکی برای تدریس معلمین و اساتید.

قلم نوری و تبلت گرافیکی برای تدریس معلمین و اساتید.

قلم نوری و تبلت گرافیکی برای تدریس معلمین و اساتید.
AZA  تدریس آنلاین ترکی استانبولی ( ویدیو 1 )

AZA تدریس آنلاین ترکی استانبولی ( ویدیو 1 )

AZA تدریس آنلاین ترکی استانبولی ( ویدیو 1 )
مشکل اد لایبرری کنتاکت. آموزش اد کردن بانک در کنتاکت

مشکل اد لایبرری کنتاکت. آموزش اد کردن بانک در کنتاکت

مشکل اد لایبرری کنتاکت. آموزش اد کردن بانک در کنتاکت
نکات فوق کاربردی مخفی اف ال استدیو

نکات فوق کاربردی مخفی اف ال استدیو

نکات فوق کاربردی مخفی اف ال استدیو
نکاتی در  مورد اعداد زوج و فرد

نکاتی در مورد اعداد زوج و فرد

آموزش پایه ششم ابتدایی تدریس آنلاین دروس پایه ششم ابتدایی
طرح موتیف کلاس گچبری  حضوری و آنلاین طیبه شادالو  و اکبر رستمی

طرح موتیف کلاس گچبری حضوری و آنلاین طیبه شادالو و اکبر رستمی

تدریس آنلاین و حضوری گچبری و طراحی ها گچبری ۰۹۳۹۷۸۷۴۰۷۳ ۰۹۳۷۰۲۲۱۰۰۶ استاد طیبه شادالو مدیر اجرایی اکبر رستمی
ویرایشگر PDF حرفه ای (قسمت دوم)

ویرایشگر PDF حرفه ای (قسمت دوم)

ویرایشگر PDF حرفه ای (قسمت دوم)
مدرس زبان انگلیسی شاهین ثابت قدم

مدرس زبان انگلیسی شاهین ثابت قدم

مدرس زبان انگلیسی شاهین ثابت قدم
آموزش ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت، ویندوز، اینترنت

آموزش ورد، اکسل، اکسس، پاورپوینت، ویندوز، اینترنت

تدریس آنلاین مهارت های هفتگانه ICDL تمامی نکات تدریس در قالب فایل های مستند در اختیار متقاضیان عزیز قرار می گیرد
هانیه صفار زاده ۹ ساله یکی از بهترینهای کلاسهای آنلاین زیر نظر استاد طیبه شادالو

هانیه صفار زاده ۹ ساله یکی از بهترینهای کلاسهای آنلاین زیر نظر استاد طیبه شادالو

هانیه صفار زاده ۹ ساله یکی از بهترینهای کلاسهای آنلاین زیر نظر استاد طیبه شادالو
تور مجازی هرمزگان شناسی

تور مجازی هرمزگان شناسی

بازدید از دو جاذبه طبیعی استان هرمزگان، "کوه های مریخی یا مینیاتوری چابهار" و "گلفشانهای جاسک" عارضه طبیعی - گردشگری - هرمزگان - بندرعبا...
آموزش  رنگ شناسی برای رشته های نقاشی و نقاشی های دیواری با طیبه شادالو

آموزش رنگ شناسی برای رشته های نقاشی و نقاشی های دیواری با طیبه شادالو

تدریس آنلاین طیبه شادالو ۰۹۳۹۷۸۷۴۰۷۳ ۰۹۱۲۶۷۹۴۳۹۹ اینستاگرام shadalou.t@
تدریس طراحی سقف گچبری طراحی فرش با استاد طیبه شادالو

تدریس طراحی سقف گچبری طراحی فرش با استاد طیبه شادالو

تدریس طراحی سقف گچبری طراحی فرش با استاد طیبه شادالو
آموزش طراحی های گچبری با طیبه شادالو جلسه اشکالگیری

آموزش طراحی های گچبری با طیبه شادالو جلسه اشکالگیری

تدریس آنلاین طیبه شادالو ۰۹۳۹۷۸۷۴۰۷۳ Shadalou.t@ اینستاگرام
اولین نرم افزار جامع آموزش آنلاین ایرانی (دانشیار) | Online Educational

اولین نرم افزار جامع آموزش آنلاین ایرانی (دانشیار) | Online Educational

اولین نرم افزار جامع آموزش آنلاین ایرانی (دانشیار) | Online Educational