شبیه ساز گیم نت (17) / 2 Internet Cafe simulator

شبیه ساز گیم نت (17) / 2 Internet Cafe simulator


ادامه ی بازی شبیه ساز گیم نت دو لینک روبیکا: https://rubika.ir/Mahdi_Bizixer_official

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :