کی پاپ همیشه تصویر داره! | k pop | ک-پ¡ لایک¿¿

کی پاپ همیشه تصویر داره! | k pop | ک-پ¡ لایک¿¿


های کی پاپ لاور ! خبی ؟ نیو وید ! ----------------------- کی پاپ بدون موسیقی نمیشه ! اصلا نداریم :/ قشنگیه کی پاپ به تصویرش اصلا آهنگی تو کی پاپ دیدید که تصویر نداشته باشه¿ خب بزار جواب بدم نه ! کی پاپ لاوری ؟ لایک کون نیستی من چه کونم¿ ----------------------- اصکی ممنوع ا میخوای گزارش بدی ؟ خب بزار اینو بهت بگم اگر گوزارش کونی نمد xD باعی=)

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :