لامو، کهن‌ترین سکونتگاه مردمان سواحیلی شرق آفریقا، در فهرست میراث فرهنگی یونسکو

لامو، کهن‌ترین سکونتگاه مردمان سواحیلی شرق آفریقا، در فهرست میراث فرهنگی یونسکوتمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :