نمونه حرکات رک اسکات با سیمکش و نیمکت مدرج

نمونه حرکات رک اسکات با سیمکش و نیمکت مدرج


این دستگاه یه باشگاه کامل که میتونید با اون تمام حرکات سیمکش و هالتر رو بزنین

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :