آموزش ساخت شیشه ی نشکن در مانیکرافت

آموزش ساخت شیشه ی نشکن در مانیکرافت


شیشه ای هس که در مود بقا دیر میشکنه https://discord.gg/gdxCkcF3Qj

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :