قسمت پنجم فصل سوم برنامه سرآغاز گفتگو با دکتر بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های

قسمت پنجم فصل سوم برنامه سرآغاز گفتگو با دکتر بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های


قسمت پنجم فصل سوم برنامه سرآغاز گفتگوی محمدرضا کردزنگنه با دکتر بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیرامون جوانان و جوانگرایی

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :