سخنرانی استاد قرائتی / موانع استجابت دعا / سخنرانی مذهبی

سخنرانی استاد قرائتی / موانع استجابت دعا / سخنرانی مذهبی


استاد قرائتی- سخنرانی کوتاه و پند آموز با موضوع موانع استجابت دعا

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :