اجرای گروه آوای کهن شبکه ی استانی دنا

اجرای گروه آوای کهن شبکه ی استانی دنا


آموزشگاه موسیقی آوای کهن دهدشت شاهنامه خوانی نوازنده ی نی: سید رضی اله سعیدیان

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :