(نیمکت ۱): رابطه صابون گلنار با حباب دلار

(نیمکت ۱): رابطه صابون گلنار با حباب دلار


قسمت اول برنامه نیمکت موضوع این برنامه وضعیت سکه و دلار در بازار ایران

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :