آموزش فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی فصل چهارم قسمت اول

آموزش فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی فصل چهارم قسمت اول


آموزش فیزیک پایه دوازدهم رشته تجربی فصل چهارم (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای ) قسمت اول توسط آقای محمد مختاری مدرس دروس فیزیک ناحیه 2 شهرستان شهرکرد تغییر فرمت و بار گذاری توسط پژوهش سرای ابن سینا ناحیه 2 شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :