پشت بازو دمبل تک دست خوابیده نیمکت

پشت بازو دمبل تک دست خوابیده نیمکت


One Arm Pronated Dumbbell Triceps Extension

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :