آخرین دقایق حضور منصوریان روی نیمکت استقلال (نود 3 مهر)

آخرین دقایق حضور منصوریان روی نیمکت استقلال (نود 3 مهر)


آخرین دقایق حضور منصوریان روی نیمکت استقلال (نود 3 مهر)

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :