برنامه کودک جدید -  فروش ماشین ها - برنامه سرگرمی کودک

برنامه کودک جدید - فروش ماشین ها - برنامه سرگرمی کودک


پنج کودک یاد می گیرند که ماشین های قدیمی بفروشند تا یک دوچرخه جدید بخرند

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :