درس سوخت ماشین‌ها رو با ماتر و رافی یاد بگیر!

درس سوخت ماشین‌ها رو با ماتر و رافی یاد بگیر!


هر روز به محتواهای کمک آموزشی فیلیمو‌مدرسه سر بزن واسه اینکه درس‌ها از یادت نرن و بتونی تو ذهنت نگهشون ‌داری. درس خوندن با فیلیمو مدرسه خیلی دلچسبه! www.filimo.school

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :