پنجمین ماستر BTS در Busan فوکوس روی وی V اجرای آهنگ Pied Piper / بی تی اس

پنجمین ماستر BTS در Busan فوکوس روی وی V اجرای آهنگ Pied Piper / بی تی اس


تاریخ 2019.6.16 شهر بوسان در کره فوکوس روی وی BTS بی تی اس اجرای آهنگ Pied Piper در MUSTER MAGIC SHOP برای دیدن فوکوس دیگر اعضا با لیست پخش یا کانال مراجعه کنید.

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :