۲۵ تا از بیشترین تعداد آلبوم‌های فروخته شده‌ی کی‌پاپ | مارس ۲۰۲۰

۲۵ تا از بیشترین تعداد آلبوم‌های فروخته شده‌ی کی‌پاپ | مارس ۲۰۲۰


آپارااااااااااااااات جووووووووووووون هفتتتتتتتتتتت جد و آباااااااااااااادت نپاااااااااااااک :|

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :