کی پاپ ...فکر میکردم دنیا این شکلیه ولی ... کی پاپ(توضیحات کپشن )

کی پاپ ...فکر میکردم دنیا این شکلیه ولی ... کی پاپ(توضیحات کپشن )


♡کی پاپ مای ورلد♡ ♡ k_pop my world ♡ دنیای من کی پاپه سعی نکن با حرفا و کارات منو منصرف کنی. من هر تصمیمی بگیرم تو که سهلی آسمون به زمین بیاد زمین بره آسمون هم تصمیمم عوض نمیشه. فهمیدی؟؟؟

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :