حرکت زیرشکم روی نیمکت_Seated Flat Bench Leg Pull-In

حرکت زیرشکم روی نیمکت_Seated Flat Bench Leg Pull-Inتمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :