اجرای. ترانه. (شهر غریب )بانو افسر شهیدی. تقدیم حضورتان

اجرای. ترانه. (شهر غریب )بانو افسر شهیدی. تقدیم حضورتان


توسط ماشاءالله افاضاتی

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :