شرق هستی . استاد یزدان پناه. موسسه آوای توحید

شرق هستی . استاد یزدان پناه. موسسه آوای توحید


استاد یزدان پناه از اساتید برجسته فلسفه شرح کتاب لغت موران شیخ اشراق سهروردی

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :