پشت بازو دمبل کیک بک تک دست روی نیمکت

پشت بازو دمبل کیک بک تک دست روی نیمکت


Tricep Dumbbell Kickback

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :