پرواز آسمانی شهیدی که ۱۰ سال زندگی کرد؛ روایت همسر شهید از «سید نورخدا

پرواز آسمانی شهیدی که ۱۰ سال زندگی کرد؛ روایت همسر شهید از «سید نورخداتمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :