شهیدی که پس از چند سال نبش قبر شد.

شهیدی که پس از چند سال نبش قبر شد.


سبحان الله.نبش قبری شهیدی که سالها پیش شهید شده است و هنگام نبش قبر جسدش سالم است!!!سبحان الله

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :