فارسی حرف زدن گروه های K-Pop در موزیک ویدیوهاشون

فارسی حرف زدن گروه های K-Pop در موزیک ویدیوهاشون


خوشتــ اومـد؟::کـلـی از اینــ ویـدیـوهآ تــو چنلـ هستــ!::پســ بزنـ فآلـو رو::تـآ از ویــدیو هآیـ جدیـدمـ لذتـ ببــری::کپـی: دنبـآلـ و ذکر منـبعـ::خبــر خوبـ!::کلــیـ ویدیویـ جدیـد تــو رآهــهـ!::پـسـ بــدو فآلو کــنـ تآ اولــینـ نفــریـ بآشــی کــه ویدیــومــ رو بآزدیــد میزنـهـ::منـ رآجـعـ اسلآیم،K-pop،چآلش و کلـی چیــز دیگـه ویدیـو میــذآرمـ فقـطـ کآفیــهـ ازمـ درخـوآسـتـ کنـی و بعد ویـدیویی کـه خوآسـتی رو تـوی چنلم ببینی!::ادعـآ نمیـکنمـ بهترینمـ؛ امـآ خوشـحآلمـ بهتـرینـآ منـو انتـخابـ میـکننـ::

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :