یک مسافرت طولانی (58) |  به دنبال دیزل ! / با گوجی و فریبز

یک مسافرت طولانی (58) | به دنبال دیزل ! / با گوجی و فریبز


برای راه انداختن بی ار تی نیاز شدید داریم به دیزل ولی ... لینک روبیکا: https://rubika.ir/Mahdi_Bizixer_official

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :