شبیه ساز گیم نت (4) / Internet Cafe simulator 2

شبیه ساز گیم نت (4) / Internet Cafe simulator 2


ادامه ی بازی شبیه ساز گیم نت لینک روبیکا: https://rubika.ir/Mahdi_Bizixer_official

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :