میکس انیمه خادم سیاه/ من نمیخوام بمیرم*

میکس انیمه خادم سیاه/ من نمیخوام بمیرم*


مـــیـــکـــس زیـــبـــا انـــیـــمـــه خـــادم ســـیـــاه^^ بـــا آهـــنـــگ مـــن نـــمـــیـــخـــوام بـــمـــیـــرم* دنبـــال=دنبـــال/کپی به شدت ممنوعـــه:// 내가 왜 항상 웃는 지 알아? 나는 고통을 신경 쓰지 않았기 때 ! میدونی چرا همیشه میخندم؟ چون به درد اهمیت نمیدم !

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).


کلمات کلیدی :